www.szymanski-net.eu
WGS84 <-> PUWG92
http://www.szymanski-net.eu/programy.html

 
 
 

Konwersja współrzędnych pomiędzy WGS 84, a PUWG 1992

Załączone archiwum ZIP zawiera funkcje w języku C++ do przeliczania współrzędnych pomiędzy układami World Geodetic System '84 - WGS84 (pochodzących np. z urządzeń GPS) i kartezjańskim Państwowym Układem Współrzędnych Geodezyjnych 1992 - PUWG 1992 (stosowanym w niektórych mapach). Współrzędne układu WGS84 są przekształcane przy pomocy odwzorowania Gaussa-Kruegera.

Pliki

wgs84_puwg92_v11.zip Plik zip zawierający funkcje w języku C++ do konwersji pomiędzy układami wraz z przykładowym programem.
wgs84_do_puwg92.m Plik zawierający funkcję do konwersji dla programu Matlab.
wgs84_puwg92_prog_v10.zip Prosty program dla systemu Windows do konwersji współrzędnych pomiędzy układami WGS84 oraz PUWG92. Instrukcja obsługi: info.txt

Funkcje

int wgs84_do_puwg92(double B_stopnie, double L_stopnie, double *Xpuwg, double *Ypuwg);

Parametry funkcji

Parametr Opis
double B_stopnie szerokość geograficzna wyrażona w stopniach
  
double L_stopnie długość geograficzna wyrażona w stopniach
  
double *Xpuwg wskazanie na współrzędną X układu PUWG 1992 obliczaną przez funkcję (UWAGA - współrzędna pionowa)
  
double *Ypuwg wskazanie na współrzędną Y układu PUWG 1992 obliczaną przez funkcję (UWAGA - współrzędna pozioma)

Wyjście funkcji

Parametr Opis
0 konwersja powiodła się
  
1 szerokość geograficzna B poza zakresem
  
2 długość geograficzna L poza zakresem


int puwg92_do_wgs84(double Xpuwg, double Ypuwg, double *B_stopnie, double *L_stopnie)

Parametry funkcji

Parametr Opis
double Xpuwg współrzędna X układu PUWG 1992 (UWAGA - współrzędna pionowa)
  
double Ypuwg współrzędna Y układu PUWG 1992 (UWAGA - współrzędna pozioma)
  
double *B_stopnie wskazanie na szerokość geograficzną wyrażoną w stopniach (wartość obliczana przez funkcję)
  
double *L_stopnie wskazanie na długość geograficzną wyrażoną w stopniach (wartość obliczana przez funkcję)

Wyjście funkcji

Parametr Opis
0 zwraca zawsze 0


Uwagi

Udostępnione oprogramowanie jest darmowe. Dozwolone jest wykorzystanie i modyfikacja niniejszego oprogramowania do własnych celów pod warunkiem pozostawienia wszystkich informacji z nagłówka pliku. W przypadku wykorzystania oprogramowania we wszelkich projektach naukowo-badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych i dydaktycznych proszę o zacytowanie następującego artykułu:

Zbigniew Szymański, Stanisław Jankowski, Jan Szczyrek, "Reconstruction of environment model by using radar vector field histograms.", Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2012, Proc. of SPIE Vol. 8454, pp. 845422 - 1-8, doi:10.1117/12.2001354